Selamat Datang di
Website Himpunan Keluarga Maula Aidid

MARHABAN YA RAMADHAN. MARHABAN YA SYAHRO SHIYAM

Al-Imam Muhammad Maula Aidid mendirikan rumah dan masjid kecil di lembah Aidid. Tidaklah orang-orang datang ke lembah tersebut kecuali untuk melaksanakan shalat jum’at atau berziarah kepada para Ahli Khair dan para Sholihin.

Suatu Ketika Al-Imam ditanya oleh beberapa orang : “Wahai Imam mengapa engkau mendirikan sebuah masjid yang juga dipakai untuk shalat jum’at sedangkan dilembah ini tidak ada penghuninya”.. Lalu beliau menjawab :” Nanti akan datang suatu zaman yang mana di zaman tersebut banyak sekali ummat yang datang kelembah ini dan bertabaruk “.

Untitled Document

Naskah Umum

ILMU BAK MUTIARA DI LAUTAN LEPAS

by MUHAMMAD YUSUF AIDID, S.Pd

    Ilmu merupakan satu kata yang mempunyai makna mendalam.  Habib Zein bin Sumaith di dalam bukunya " Almanhajul Sowi " membahas satu kata tersebut hampir dari setengah tebal bukunya. Beliau juga banyak memuji orang yang akan banyak ilmu. Tambahnya mempelajari satu kajian masalah ilmu sama saja pahalanya seperti pahala orang
... Read more »

<< sebelumnya 1 [2]