Selamat Datang di
Website Himpunan Keluarga Maula Aidid

SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1445 HIJRIYAH

Al-Imam Muhammad Maula Aidid mendirikan rumah dan masjid kecil di lembah Aidid. Tidaklah orang-orang datang ke lembah tersebut kecuali untuk melaksanakan shalat jum’at atau berziarah kepada para Ahli Khair dan para Sholihin.

Suatu Ketika Al-Imam ditanya oleh beberapa orang : “Wahai Imam mengapa engkau mendirikan sebuah masjid yang juga dipakai untuk shalat jum’at sedangkan dilembah ini tidak ada penghuninya”.. Lalu beliau menjawab :” Nanti akan datang suatu zaman yang mana di zaman tersebut banyak sekali ummat yang datang kelembah ini dan bertabaruk “.

Untitled Document

Mutiara Hikmah

Khutbah Abubakar Sidik

Wahai seluruh rakyat,
Aku telah diangkat untuk menjadi pemimpin kamu.
Tetapi aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu.
Jika aku berbuat baik, bantulah aku ;
Dan jika aku berbuat salah, maka tegurlah aku ;
Sebab benar itu adalah kejujuran,
Sedangkan bohong itu adalah kecurangan ;
Orang yang lemah di antara kamu, adalah kuat dalam pandanganku,
Sehingga aku wajib mengambilkan hak untuknya ; Insya Allah
Sedangkan Orang yang kuat di antara kamu, adalah lemah dihadapkanku,
Sehingga aku wajib mengambilkan hak untuknya ; Insya Allah
Janganlah seorang pun daripada kamu yang meninggalkan jihad,
Karena tidak ada satu kaum yang meninggalkan jihad,
melainkan Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka ;
Ta'atlah kamu semua kepadaku, selama aku ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya ;
Tetapi manakala aku telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka kamu tidak wajib ta'at kepadaku
Berdirilah kamu semua untuk menunaikan shalat kamu ;
Semoga Allah memberi rahmat kepada kamu .


Teman Sahabat

Perbanyaklah kawan, teman, sahabat sesanggup-sanggupmu,
Karena mereka itulah pembela dan penolong bila engkau memerlukan bantuan ;
Seribu teman dan sahabat belum dapat disebut banyak ;
Tetapi musuh walaupun seorang, itu sudah dianggap banyak.
 ( Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah )


M a n u s i a

Manusia dipandang dari segi bentuknya adalah sama,
Bapa mereka sama-sama Adam, Ibu mereka sama-sama Hawa ;
Kalaupun ada diantara mereka yang punya kemuliaan karena turunan,
Tapi yang mereka banggakan itu hanyalah tanah air jua ;
Tidak ada kebanggaan melainkan bagi orang-orang yang berilmu,
Karena mereka diatas petunjuk jalan yang benar
Dan petunjuk jalan bagi orang-orang yang minta nasehat ;
Nilai tiap-tiap manusia adalah menurut jasa baik yang dibuatnya ;
Dan orang-orang yang bodoh ialah yang menjadi musuh bagi orang-orang yang berilmu ;
Maka carilah kejayaan dengan ilmu niscaya engkau hidup abadi,
Manusia itu mati, tetapi orang yang berilmu hidup selamanya .
( Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah )


<< sebelumnya 1 [2]