Selamat Datang di
Website Himpunan Keluarga Maula Aidid

himpunan keluarga maula aidid

Al-Imam Muhammad Maula Aidid mendirikan rumah dan masjid kecil di lembah Aidid. Tidaklah orang-orang datang ke lembah tersebut kecuali untuk melaksanakan shalat jum’at atau berziarah kepada para Ahli Khair dan para Sholihin.

Suatu Ketika Al-Imam ditanya oleh beberapa orang : “Wahai Imam mengapa engkau mendirikan sebuah masjid yang juga dipakai untuk shalat jum’at sedangkan dilembah ini tidak ada penghuninya”.. Lalu beliau menjawab :” Nanti akan datang suatu zaman yang mana di zaman tersebut banyak sekali ummat yang datang kelembah ini dan bertabaruk “.

Untitled Document

Mutiara Hikmah

M a n u s i a

Manusia dipandang dari segi bentuknya adalah sama,
Bapa mereka sama-sama Adam, Ibu mereka sama-sama Hawa ;
Kalaupun ada diantara mereka yang punya kemuliaan karena turunan,
Tapi yang mereka banggakan itu hanyalah tanah air jua ;
Tidak ada kebanggaan melainkan bagi orang-orang yang berilmu,
Karena mereka diatas petunjuk jalan yang benar
Dan petunjuk jalan bagi orang-orang yang minta nasehat ;
Nilai tiap-tiap manusia adalah menurut jasa baik yang dibuatnya ;
Dan orang-orang yang bodoh ialah yang menjadi musuh bagi orang-orang yang berilmu ;
Maka carilah kejayaan dengan ilmu niscaya engkau hidup abadi,
Manusia itu mati, tetapi orang yang berilmu hidup selamanya .
( Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah )


Kekuasaan

Jangan lalim
Selagi kamu berkuasa
Sebab, akibat kelaliman
Berujung pada penyesalan.
Matamu lena, tertidur pulas
Sedang si teraniaya............
Matanya nanar, melihat awas.
Dia meratap mengharap celakamu
Sedang mata Allah.......................
Tak tidur ( natap pengaduan itu ).
( dari kitab : " Al Majalisus Saniyyah " ). Dikutip dari majalah Panji Masyarakat.


<< sebelumnya 1 [2]