Selamat Datang di
Website Himpunan Keluarga Maula Aidid

himpunan keluarga maula aidid

Al-Imam Muhammad Maula Aidid mendirikan rumah dan masjid kecil di lembah Aidid. Tidaklah orang-orang datang ke lembah tersebut kecuali untuk melaksanakan shalat jum’at atau berziarah kepada para Ahli Khair dan para Sholihin.

Suatu Ketika Al-Imam ditanya oleh beberapa orang : “Wahai Imam mengapa engkau mendirikan sebuah masjid yang juga dipakai untuk shalat jum’at sedangkan dilembah ini tidak ada penghuninya”.. Lalu beliau menjawab :” Nanti akan datang suatu zaman yang mana di zaman tersebut banyak sekali ummat yang datang kelembah ini dan bertabaruk “.

Untitled Document

Mutiara Hikmah

PEREMPUAN

Saat Kecil

dia membuka pintu Syurga untuk ayahnya..

 

Saat dewasa

dia menyempurnakan agama untuk suaminya

 

Saat menjadi ibu,

Dia menjadi penggerak semua doa

 

oleh kerana itu

dia dimuliakan Allah dengan menempatkan syurga di telapak kakinya

 

ketika seorang perempuan sudah menjadi IBU,

maka ALLAH akan menganugerahkan kepadanya satu senjata yang sangat ampuh di muka bumi ..

"Tahukah anda apa itu?"

Itu adalah Lisannya..

Lisannya akan menjadi Berat timbangannya..

Lisannya akan menjadi pembuka pintu-pintu langit..

 

Ucapannya akan diijabah..

doanya akan diangkat tanpa penghalang..

doa ibu akan mampu menjadi penghancur kesulitan bagi anak keturunannya..

 

Dan mengeluhnya seorang ibu akan menjadi pemberat langkah setiap anggota keluarganya, termasuk bagi suaminya..

Maka pantang bagi seorang ibu untuk mengeluh,

kerana keluhannya pun akan menjadi kenyataan,

sebagaimana harapan dan doanya pun akan menjadi kenyataan..

 

ucapan buruknya akan menjadi musibah bagi dirinya dan keluarganya

Lisan seorang ibu layaknya seperti Karomah para wali..

 

Maka berhati-hatilah

wahai para ibu

ketika anda menggunakan

senjata terampuh ini..

 

gunakan untuk bermunajat meminta kepada ALLAH agar suamimu dimudahkan dalam mencari nafkah..

 

Jangan mengeluhkan tentang dirinya. Itu  akan semakin memberatkan dan menyukarkan kehidupan anakmu

 

Gunakan untuk bermunajat meminta kemudahan dan kesolehan atas anak-anakmu, jangan mengeluhkannya karena itu akan menjadi benar adanya

 

Eko Purwanto Sinjal


Rasulullah S.A.W. membekali Ibnu Abbas dengan bekal akhirat

Jagalah Allah,
Niscaya Dia akan menjagamu,
Jagalah Allah,
Niscaya kamu mendapati-Nya dihadapanmu ( dengan pertolongan-Nya )
Kenalillah Allah ketika senang,
Maka Dia akan mengenalmu ketika susah.
Jika kamu meminta,
Mintalah kepada-Nya.
Ketahuilah,
Seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu suatu manfaat,
Niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya,
Kecuali terhadap apa yang ditetapkan Allah untukmu.
Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan marabahaya atasmu,
Niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya
Kecuali pada apa yang telah ditetapkan Allah atas dirimu.
Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering
( At-Tarmidzi )
 


Sifat

Sebaik-baik kekayaan adalah kaya jiwa ;
Sebaik-baik perbekalan adalah taqwa ;
Sejahat-jahat buata adalah buta hati ;
Seburuk-buruk kesalahan adalah dusta ;
Sejahat-jahat makanan adalah harta benda anak yatim ;
Seburuk-buruk usaha ialah mengusahakan riba ;
Barang siapa suka memaafkan pasti Allah pun suka pula memaafkannya ;
Dan barang siapa suka mengampuni orang maka Allah pun suka pula mengampuninya.
( Ibnu Mas'ud )


Khutbah Abubakar Sidik

Wahai seluruh rakyat,
Aku telah diangkat untuk menjadi pemimpin kamu.
Tetapi aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu.
Jika aku berbuat baik, bantulah aku ;
Dan jika aku berbuat salah, maka tegurlah aku ;
Sebab benar itu adalah kejujuran,
Sedangkan bohong itu adalah kecurangan ;
Orang yang lemah di antara kamu, adalah kuat dalam pandanganku,
Sehingga aku wajib mengambilkan hak untuknya ; Insya Allah
Sedangkan Orang yang kuat di antara kamu, adalah lemah dihadapkanku,
Sehingga aku wajib mengambilkan hak untuknya ; Insya Allah
Janganlah seorang pun daripada kamu yang meninggalkan jihad,
Karena tidak ada satu kaum yang meninggalkan jihad,
melainkan Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka ;
Ta'atlah kamu semua kepadaku, selama aku ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya ;
Tetapi manakala aku telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka kamu tidak wajib ta'at kepadaku
Berdirilah kamu semua untuk menunaikan shalat kamu ;
Semoga Allah memberi rahmat kepada kamu .


Teman Sahabat

Perbanyaklah kawan, teman, sahabat sesanggup-sanggupmu,
Karena mereka itulah pembela dan penolong bila engkau memerlukan bantuan ;
Seribu teman dan sahabat belum dapat disebut banyak ;
Tetapi musuh walaupun seorang, itu sudah dianggap banyak.
 ( Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah )


[1] 2 selanjutnya >>